Sverige måste säga ja till kärnvapenförbudet, Aftonbladet

I somras bröt jublet ut i FN:s högkvarter – 122 stater, däribland Sverige, hade röstat för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. Ett viktigt steg på vägen för att eliminera ett av de största hoten mot hela mänskligheten.

Som väntat röstade ingen av de stater som i dag har kärnvapen för ett förbud. Beklagligt nog visade heller inte de länder som ingår i Nato något intresse för en värld utan massförstörelsevapen. Men den stora uppslutningen bland FN:s medlemsstater bland annat från länder som Schweiz, Österrike och Irland ger kraft inför fortsatta förhandlingar för en säkrare värld…

Konventionen möter förstås motstånd. USA och andra kärnvapenmakter pressar på för att Sverige och andra stater inte ska ratificera. Tråkigt nog så går också företrädare för de borgerliga partierna ut till försvar för kärnvapnen…

Det är inte Trump som ska styra den svenska säkerhetspolitiken, det gör vi själva. Och vi ger inte upp kampen för en kärnvapenfri värld.


Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center
Philip Botström, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Carina Ohlsson, S-Kvinnor
Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Nasra Ali, S-studenter
Sören Juvas, HBT-Socialdemokrater
Anders Österberg, Unga Örnar