Sverige i USA:s och Ukrainas Svartahavsmanöver

Utgivarna

I skymundan kan man i internationell press hitta uppgifter om att Sverige är ett av de deltagande länderna i USA:s och Ukrainas kontroversiella övning Sea Breeze 2021 som äger rum 28 juni–10 juli.

I vanliga fall brukar Försvarsmakten vara snabb med att informera om svenskt deltagande i övningar, men nu fick man noggrant läsa i amerikanska flottans Navy News (21/6) för att få reda på att Sverige var med. Sverige räknas där upp som ett av de 32 länder som deltar.

På samma sätt har det varit under tidigare års Sea Breeze-övningar. Försvarsmakten har varit tyst, likaså Försvarsdepartementet. Liksom tidigare får man också söka förgäves efter information om övningen i svenska media.

Syftet med Sea Breeze har beskrivits av USA och Ukraina som en demonstration för rätten att segla på internationellt vatten.

Men den amerikanska flottan anger också ett mycket mer offensivt syfte, nämligen att genomföra krigsövningar med ”multiple warfare areas including amphibious warfare, land maneuver warfare, diving operations, maritime interdiction operations, air defense, special operations integration, anti-submarine warfare, and search and rescue operations”.

Årets övning har fått stor internationell uppmärksamhet då Ryssland strax före starten uppgav att man den 23 juni skjutit varningsskott och släppt fyra bomber nära det brittiska örlogsfartyget Defender som enligt Ryssland befunnit sig tre kilometer in på ryskt vatten. Britterna å sin sida avvisade påståendet att man gått in på ryskt vatten och förnekade att varningsskott avlossats mot Defender.

Frågan fick en oväntad uppföljning när konfidentiella dokument från den brittiska flottan hittades vid en busshållplats i Kent. Några av dokumenten handlade om förväntade ryska reaktioner om ett brittiskt fartyg skulle segla nära Krim. Holländska webbtidskriften nrc.nl kunde 29 juni informera om dokumenten, vars äkthet åtminstone hittills inte ifrågasatts.

Britterna övervägde enligt dokumenten två rutter. En nära kusten och en sydligare på ett stort avstånd från kusten. Den senare avvisades eftersom Ryssland kunde tolka bristen på provokation som en svaghet och/eller som bevis för att Storbritannien accepterade annekteringen av Krim.

Det förefaller därför som om den ryska versionen kommer närmast sanningen.

Övningen sker i ett alltmer upptrappat spänningsläge mellan Ryssland och Nato, med flera övningar både i Arktis och i Svarta havet. Med incidenten med det brittiska örlogsfartyget ökade spänningen ytterligare.

Sveriges motiv att delta är oklara.

På förfrågan från alliansfrihten.se till försvarsdepartementet svarar man den 2 juli att regeringen uppdragit åt Försvarsmakten att genomföra försvarsrelaterat samarbete med Ukraina under 2021 och att deltagandet i Sea Breeze 2021 ingår i det samarbetet.

Nu är det endast två personer från Sverige som deltar, varför man kan tycka att detta inte är en stor fråga.

Men betydelsen ligger inte på det militära planet utan på det politiska och symboliska. Med deltagandet visar Sverige att vi medverkar till en utmanande och offensiv övning riktad mot Ryssland.

Försvarsminister Peter Hultqvist brukar framhålla att Sverige bara deltar i militära övningar när det kan stärka vårt eget nationella försvar samt att vi inte deltar i övningar riktade mot någon annan stat.

Inget av det stämmer med deltagandet i Sea Breeze. Övningen är direkt riktad mot Ryssland, vilket framgår av hela uppläggningen och understryks än mer av incidenten med det brittiska fartyget.

Försvarsdepartementet skriver i sitt svar till oss: ”En viktig del av Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Genom deltagande i internationella övningar stärks därmed den nationella förmågan hos våra krigsförband.”

Att deltagandet i Sea Breeze 2021 skulle syfta till att stärka vårt nationella försvar är helt enkelt nonsens.

Kanske kan man tolka hemlighetsmakeriet från svenskt håll om Sea Breeze så att man på högsta ort är fullt medveten om att övningen är en öppen provokation mot Ryssland, och det är inget man vill informera allmänheten om.

Sverige borde inte delta i övningar som Sea Breeze eftersom vi inte har några nationella intressen att ta tillvara i Svarta havet. Övningen stärker inte vårt nationella försvar och vi kan inte ha någon fördel av att medverka till att öka spänningen mellan USA/Nato och Ryssland.