Sverige behöver ett defensivt försvar, sla.se

Per Blomquist

”S äventyrar Sveriges säkerhet” skriver Anders G Johansson (M) i SLA 18/7. Ja så är det. Men det beror inte främst på ekonomi även om en förstärkning behövs. Johansson fortsätter: ”Det är hög tid att inleda återuppbyggnaden av det försvar som eftersattes i decennier”.

Ja, det är viktigt liksom analys av sättet att försvara Sverige. Allvarligt fel var att försvarsberedningen beredde på regeringens uppdrag det gamla odugliga insatsförsvaret. Odugligt? Ja ett duellförsvar i Sverige även avsevärt förstärkt kan slås ut på mycket kort tid av dagens missilrobotar. (Se Raimo Jakola.)

Sverige behöver ett defensivt försvar av hela vår yta för att bevara freden. Försvarsministern är mångordig om solidaritet och samarbete men inser tydligen inte krigets realiteter. Krig eller inte krig står mellan stormakterna. Sverige ska tydligt visa självständighet och fasthet i både politik och försvar, till nytta för hela Norden. Läs artikel