Sverige avstår deltagande i belgisk stridsflygsupphandling, fmv.se

Belgien avser att upphandla ett nytt stridsflygssystem. Det belgiska programkontoret för upphandling ACCaP har startat en upphandlingsprocess och frågat efter prisinformation.

Upphandlingen är en så kallad government-to-government- eller G2G-affär. Ett upphandlingsunderlag har sänts ut från ACCaP. Den myndighet i Sverige som är ansvarig för eventuellt svar från Sverige är Försvarets materielverk FMV. JAS 39 E är ett kompetent och kostnadseffektivt stridsflygplanssystem som väl uppfyller de förmågekrav som Belgien ställt i sin förfrågan. I upphandlingen av ny stridsflygförmåga efterfrågar Belgien också ett långtgående operativt stöd från levererande land vilket förutsätter säkerhetspolitiska ställningstaganden och mandat som regeringen bedömer inte föreligger idag. Sverige och FMV väljer därför att inte besvara den belgiska förfrågan.

Den belgiska upphandlingen är pågående och FMV kommer därför inte att kommentera den ytterligare. Läs pressmeddelande