Svenskt sjöterritorium kränkt av portugisiskt statsfartyg, Försvarsmakten

Den 26 juni kom ett portugisiskt statsfartyg in på svenskt territorium utan tillstånd vilket betraktas som en kränkning.

 Den portugisiska ubåten Tridente kom vid färd strax söder om Göteborg innanför svensk territorialgräns. Under hela tiden befann sig u-båten i ytläge. Händelsen inträffade den 26 juni.

Försvarsmakten har lämnat en rapport om händelsen till regeringskansliet. Läs meddelande