Svenskt ja till omdebatterad gasledning, pt.se

Regeringen har gett klartecken till Nord Stream 2:s ansökan om att lägga en gasledning i Sveriges ekonomiska zon i Östersjön.

Regeringen är i sig kritisk till projektet, men anser sig inte kunna säga nej. Alltjämt har regeringen en grundkritisk ställning till frågan, säger näringsminister Mikael Damberg (S). […]

Tidigare har bland annat Finland och Tyskland gett slutligt tillstånd till Nord Stream 2 att anlägga och driva en gasledning i deras respektive ekonomiska zoner, medan danskarna funderar. Det svenska ställningstagandet kan jämföras med det danska. Den danska regeringen har tills vidare avvaktat och ställt sig mer frågande. Men Damberg pekar på att rörledningarna i det fallet ska gå igenom danskt territorium, inte bara i dansk ekonomisk zon. Det är rättsligt en helt annan situation, säger Damberg. Läs artikel