Svenska värnpliktiga till Finland – svår nöt för lagrådet, svd.se

Jonas Gummesson

Regeringen vill på egen hand kunna skicka soldater – även värnpliktiga – till Finland för att bevaka finska gränser. Förslaget ingår i en lagrådsremiss och kan bli en svår nöt för justitieråden.

Utgångspunkten i lagrådsremissen är att regeringen ska ges mandat ”sätta in svenska väpnade styrkor” för att ”hindra kränkningar av finskt territorium” utan riksdagens godkännande.

Förutsättningen är att det inte är krig i Sverige, då behövs resurserna på hemmaplan, eller att det pågår en väpnad konflikt på finsk mark, då kan Sverige inte involveras. Vid krig eller krigsfara ska regeringen omvänt kunna ”begära stöd av Finland i form av militära styrkor”.[…]

Det är ingen självklarhet att 18-åringar killar och tjejer som åker iväg för att mönstra enligt totalförsvarsplikten inser att slutstationen kan vara att stå med vapen i hand vid den finsk-ryska gränsen. Särskilt när frågan i stort sett passerat under radarn i den pågående processen, nu inne på sitt femte år.

Regeringen har under perioden tillsatt och delat ut direktiv till två utredningar i ärendet. Båda undviker nogsamt att gå i närkamp med frågan om värnpliktiga soldater ska omfattas av regeringens planer.

I det första betänkandet (”Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete” SOU 2016:64) står det att utredningen inte ”tar ställning till förutsättningarna att använda totalförsvarspliktig personal inom ramen för fördjupade försvarssamarbeten med andra stater”.

I det andra (”En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland” (SOU 2018:31) ställs dörren lite på glänt.

”Huruvida värnpliktiga är skyldiga att delta i operationer till stöd för Finland måste bedömas utifrån frågan vad som ingår i totalförsvarsplikten.” Läs artikel