Svenska soldater på plats i konfliktens Kirkuk, etc.se

I måndags överlämnade kurderna under dramatik kontrollen över miljonstaden Kirkuk till irakiska styrkor.

På samma plats har svenska försvarsmakten under stort hemlighetsmakeri inkvarterat sina soldater. Dagens ETC:s korrespondent Joakim Medin har träffat dem…

I slutet av september besökte jag K1 och basens kurdiske befälhavare Wasta Rasool. Bakom murarna träffade jag både amerikanska soldater och de svenska männen J och S från Försvarsmakten. J och S fick inte fotograferas, kunde inte lämna personuppgifter eller svara på några frågor. S kunde dock tala helt flytande sorani, sydkurdiska, vilket vittnar om Försvarsmaktens djupa engagemang i Kurdistan. Enligt Wasta Rasool fanns det över ett dussin andra svenska soldater där, och alla berättade de att Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén också hade besökt K1.

Inga andra svenska journalister har tidigare fått lov att träffa Försvarsmaktens personal på plats i Irak. Försvarsmakten och regeringen har varit mycket knapphändig med information. Den internationella koalitionen bedriver officiellt utbildning vid fem platser i landet: Bagdad, al-Asad, Camp Taji, Besmaya och Erbil. Sverige säger sig ha 70 soldater på plats i Erbil. Läs artikel