Svenska soldater backar ur Afghanistan, svd.se

[…] Reträtten, somplaneras ske i nära samarbete med Tyskland, ska äga rum den närmaste tiden:

– Sverige har inga stridsvagnar eller tyngre materielsystem att transportera, utan har bara använt hjulfordon. Det bör vara enkelt att lämna, säger Stefan Ring, erfaren militärstrateg kopplad till Försvarshögskolan och Allmänna Försvarsföreningen.

– Bakgrunden har varit att förhindra terrorism. Det har varit det lilla landets försök att ta plats i ett större sammanhang. Att få sitta med vid förhandlingar och inte bli bortglömt, när det är så svårt med Nato inrikespolitiskt, säger Stefan Ring.

– Samhället har blivit öppnare. Men man kan inte påstå att insatsen skapat demokrati, tillägger han. Läs artikel