Svenska granater och finsk eldledning, Försvarsmakten

Under onsdagen och torsdagen övade granatkastarplutonen ur stab- och understödskompaniet från I 19 tillsammans med den finska styrkan. Parallellt med den svensk-finska samövningen fanns även Artilleriregementet på plats med ett Archerkompani med tre Archerpjäser samt två eldledningsgrupper…

Chefen för Norrbottens pansarbataljon, Anders Landewall, trycker på betydelsen av det svensk-finska samarbetet.
– Det är väldigt viktigt för båda länderna. I 19 och pansarbataljonen har, från högsta ort, fått uppgiften att vidmakthålla samarbetet med Finland och det gör vi. Idag har vi ett hyfsat friktionsfritt samarbete i mindre skala som förhoppningsvis kan utvecklas ännu mycket mer längre fram och leda till mer storskaliga samövningar. Under 2019 kommer I 19 bland annat att delta i storövningen Arctic shield i Finland. Läs artikel