Svensk lag om militärt stöd till Finland dröjer, svd.se

I Finland finns redan en lag om utbyte av operativt militärt stöd med Sverige i en krigssituation. Men i Sverige dröjer lagen trots klartecken från regeringens egen utredare – och trots att dess betydelse ständigt betonas. […]

Redan i mars 2017 fick den förre FRA-chefen Ingvar Åkesson regeringens uppdrag att utreda ”en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland”, med sikte på en ny lagstiftning om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland vid krig eller krigsfara.

Syftet är att reglera beslutsmandat mellan riksdag och regering och att ge båda ländernas militära förband nödvändiga befogenheter för att agera militärt på respektive sida.

När betänkandet (SOU 2018:31) överlämnades till försvarsminister Peter Hultqvist (S) i april 2018 redovisades inga särskilda hinder för den planerade lagen. Utredaren Åkessons egen bedömning var att den skulle kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2019.

Nu är den tidpunkten passerad. Remisstiden gick ut i september förra året. Försvarsmakten ställde sig bakom förslagen utan invändningar. I våras anslöt sig även försvarsberedningen till förslagen. Läs artikel