Svensk kamp för öppen försvarsfond i EU, nlt.se

Sverige trycker fortsatt på för att även icke-EU-länder ska få tillträde till projekten i det nya försvarssamarbetet Pesco och EU:s nya försvarsfond.

 Vi har ju en industri i Sverige som bland annat ägs av amerikanska och engelska intressen och det är viktigt för oss att även den typen av industri kan vara med i olika typer av projekt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) efter ett tvådagarsmöte i Bryssel.

 Sedan ser vi det också som principiellt viktigt ur säkerhetspolitisk synpunkt, med bäring på den transatlantiska länken och Storbritanniens viktiga roll. Norge är ju också ett land som är intressant i de här sammanhangen. Det här är en jätteviktig fråga som vi ser det, säger Hultqvist.Läs artikel