”Svensk insats i Mali vilar på skakig grund”, svd.se

Rolf Anderson, Anders Björnsson och Lars-Gunnar Liljestrand Utgivare av alliansfriheten.se

Riksdagen beslöt den 11 juni att Sverige skall delta i den franskledda Takubainsatsen i Mali med en styrka på 150 man för att bekämpa terroristgrupper samt även kunna verka på Nigers territorium. Den folkrättsliga grunden angavs vara den inbjudan från Malis president som skickades i form av ett brev till Sverige den 27 november 2019.

I riksdagsdebatten den 11 juni betonade försvarsminister Peter Hultqvist insatsens legalitet:

”Det finns i vårt agerande inga som helst problem med folkrätten. Vi har de folkrättsliga mandat som behövs i alla delar i detta sammanhang.”

Men hur högt försvarsministern än tar i kan det inte döljas att den folkrättsliga grunden är svag.

Det är ett problem i sigatt basera militär intervention i ett annat land på inbjudan. Då måste ett antal förutsättningar föreligga, vilket det knappast gör i det här fallet.

Det finns inget mandat från FN:s säkerhetsråd, Malis regering har inte kontroll över territoriet och det pågår en inre konflikt som inte bara beror på närvaron av jihadistgrupper utan också på strider mellan olika etniska befolkningsgrupper, en form av inbördeskrig. Läs artikel