Svensk-finskt marint samarbete utvecklas, Försvarsmakten

Den här veckan startar en intensiv övningsperiod för stora delar av den svenska marinen. Tillsammans med Finland kommer man öva i vattnen kring Gotland. Det är bland annat samarbete, kommunikation och gemensamma system som är i fokus. SWEFINEX heter övningen.

− Vi siktar mot stjärnorna och hoppas förstås att vi kommer en bra bit på vägen, säger kommendör Ewa Skoog-Haslum som har det yttersta ansvaret för SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group under övningen.
Det hon syftar på är uppdraget att skydda handels- och civila fartyg mot fingerade hot. Vårens samövning med Finland handlar till stor del om sjöfartsskydd. Läs artikel