Svensk-finskt försvarssamarbete fortsatt prioriterat, forsvarsmakten.se

Ännu fler områden för samarbete och framtida gemensamma övningar för Sveriges och Finlands försvarsmakter var på agendan under två dagar då representanter inom planering, armén, marinen och flyget träffades i Helsingfors.

Ökad stabilitet i närområdet och operativ effekt – förmågan att vid behov kunna kriga ihop -var en viktig fråga som diskuterades.

– Finland har en särställning bland våra försvarssamarbeten. Det finns en stark politisk vilja att fördjupa samarbetet och redan i dag har vi ett nära och intensivt utbyte på alla nivåer. Vi delar i allt väsentligt synen på situationen i vårt närområde, liksom viljan att bidra till stabilitet, säger konteramiral Jonas Haggren, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning. Läs artikel