Sven Hirdman talar klarspråk! sla.se

Per Blomquist, ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Om en krigssituation skulle uppstå i Östersjöregionen kommer Sverige att ligga illa till. Den förutsägelsen gjorde mångårige diplomaten och Moskvaambassadören Sven Hirdman i ett uppmärksammat Hotspot-samtal med Marco Strömberg nyligen. […]

Det är inte sannolikt att Ryssland har ambitionen att inleda ett angreppskrig, menar Hirdman, men historien visar att krig kan startas av misstag eller av missförstånd.

– I en sådan situation kommer Ryssland att agera snabbt och aggressivt. De har så många gånger upplevt att krig utspelas på deras mark och är nu beslutna att i en krigssituation göra allt för att det inte ska upprepas, menar han och beklagar de hårda motsättningar som råder mellan väst och Ryssland. […]

Det är gott att den erfarne diplomaten Sven Hirdman talar klarspråk!

Den 23 juni hade jag förmånen att sammanträffa med Sveriges arméchef Karl Engelbrektson och hans adjutant Karin Stegmark under några timmar.

Båda dessa personer med ansvar för försvaret av vårt markterritorium är självklart väl medvetna om den militärstrategiska roll som detta har för både USA och Ryssland. För Ryssland utgör vårt vidsträckta markterritorium ett väsentligt skydd mot USA/Nato på Atlanten och i Centraleuropa.

Det kändes gott att få möta två för vårt försvar ansvarsfulla personer utan att behöva framföra negativ kritik på vårt försvar. Min inställning kände de säkert sedan tidigare. Läs artikel