Sven Hirdman: Kommer ryssen? Möte den 1 mars Borlänge bibliotek, kl 18

Freden i vår tid– mötesserie med föredrag och samtal, våren 2016.

Kommer Ryssen?

Tisdag den 1 mars kl 18.00 Stadsbiblioteket Borlänge

Mångårige Moskvaambassadören Sven Hirdman ger sin syn på Ryssland och förhållandet mellan våra länder utifrån sin nyutkomna bok ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik”. Samtal om hur en fredsfrämjande svensk-rysk relation kan utvecklas.

Arrangörer: FN-förbundet och ABF