Svekker norsk sikkerhet, Jacob Børresen, dagbladet.no

Å tukle med et av hovedelementene i Norges lavspenningspolitikk overfor Russland er uklok politikk som svekker norsk sikkerhet, ikke trygger den.​

Høsten 2016 besluttet Regjeringen at inntil 330 marinesoldater fra USA kunne drive rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017. I mai 2017 fikk vi vite at Det amerikanske marinekorpset vurderer å gjøre Værnes til sin hovedbase i Europa, og høsten 2017 ble avtalen forlenget med ett år. I desember kunne NRK melde at Rygge flystasjon står oppført i Kongressens 2018-budsjett med 10,3 millioner dollar, for å klargjøre flyplassen for amerikanske kampfly. Det har vært påpekt at tiltak som dette undergraver norsk basepolitikk, og at det kan bidra til å svekke norsk sikkerhet. ..

Den norske baseerklæringen av 1. februar 1949, om at Norge ikke vil åpne fremmed baser så lenge landet ikke er angrepet eller truet med angrep, var et av hovedelementene i de selvpålagte begrensningene i norsk alliansepolitikk. Dette var tillitsskapende tiltak som skulle bidra til lavspenning i nord ved å forsikre Moskva om at norsk NATO-medlemskap ikke innebar at det ble forberedt angrep på Sovjetunionen fra Norge…

Så lenge Norge forblir medlem av NATO og nabo til Russland, er norsk basepolitikk uansett fortsatt relevant. Og den er særlig viktig når Russlands forhold til omverdenen er spent. Økt spenning i nordområdene bidrar til å redusere norske myndigheters handlingsrom og øker faren for utilsiktet krise og krig. Å tukle med et av hovedelementene i Norges lavspenningspolitikk overfor Russland er uklok politikk som svekker norsk sikkerhet, ikke trygger den.​ Läs  artikel