Svårt att få information om Finlands Natosamarbete från ministeriet, svenska.yle.fi

Enligt riksdagens försvarsutskott är det särskilt svårt att få information från Utrikesministeriet och Försvarsministeriet om Finlands samarbete med Nato.

Försvarsutskottet kritiserar ministerierna särskilt för informationsgången när det gäller två ämnen inom utrikes- och försvarspolitik. Annars anser utskottet att informationsgången fungerar väldigt bra.

– Frågor som gäller Natosamarbetet behandlas i riksdagen som utrikes- och säkerhetspolitik. Vi har inte alltid fått tillräcklig information i de här frågorna och ibland har informationen kommit sent, skriver försvarsutskottet i ett utlåtande.

Enligt försvarsutskottet var informationsgången särskilt svag i frågor om Natosamarbetet eller samarbete med Storbritannien. […]

Förra veckan skrev Yle om ett av fallen som försvarsutskottet nämner i utlåtandet. Det gällde en överenskommelse om en möjlighet för Finland att, vid behov, fördjupa informationsgången och samarbetet med Sverige och Nato. Det gäller kristider eller svåra situationer.

Riksdagen fick uppgifter om arrangemangen i februari, först två år efter att Nato hade fattat beslut i frågan. Läs artikel