Utrikesminister Margot Wallströms svar i riksdagen på fråga om Venezuela, riksdagen.se

[…]Sverige agerar främst genom EU för att verka för en fredlig lösning i Venezuela. För Sverige är EU-enighet centralt och EU har nyligen ställt tydliga krav på en återgång till demokrati och att fria och trovärdiga val ska utlysas. EU verkar nu kraftfullt för att detta blir verklighet och har lanserat en internationell kontaktgrupp med syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning på krisen. Gruppen ska verka för att skapa förtroende mellan parterna och skapa förutsättningar för en trovärdig politisk process i linje med den venezolanska konstitutionen inkl. utlysa fria och rättvisa val. Sverige kommer att ingå i kontaktgruppen och bidra aktivt till att en process kommer till stånd så fort som möjligt.

Sverige erkänner inte regeringar utan tillämpar folkrättens principer för erkännande av stater. Sverige stödjer och betraktar Nationalförsamlingens ordförande Juan Guaidó som legitim interimspresident, som enligt den venezolanska konstitutionen har uppgiften att utlysa nyval. Läs svaret