Utrikesminister Margot Wallströms svar på skriftlig fråga om ryska kränkningar, riksdagen.se

[…] När Regeringskansliet nås av en rapport från Försvarsmakten om att en överträdelse av tillträdesförordningen ägt rum vidtas alltid åtgärder enligt fastlagda rutiner och praxis. Detta gäller alla överträdelser. Bland annat informeras berörda enheter inom Regeringskansliet, vilka i sin tur bidrar till en djupare analys av det inträffade. I de flesta fall leder en överträdelse till att det överträdande landets ambassad kallas upp till Utrikesdepartementet. Vilka konkreta åtgärder som vidtas avgörs av händelsens karaktär.

I fallet med den ryska överträdelsen den 19 januari kallades en representant från den ryska ambassaden upp till Utrikesdepartementet i syfte att påtala händelsen. Läs hela svaret