Svar på interpellation om genomförandet av försvarsbeslutet, riksdagen.se

Daniel Bäckström (c): Jag har skrivit den här interpellationen utifrån uttalanden från Försvarsmaktens centrala ledning i början
av året, kopplat till genomförandet och realiserbarheten när det gäller krigsorganisationen, alltså det beslut som vi tog här i riksdagen strax före jul. Jag uppfattar svaret från ministern som att man hänvisar till de
viktiga beslut med regleringsbrev och myndighetsstyrning som togs före jul liksom det som nu förväntas
komma i rapporter från Försvarsmakten och andra
myndigheter i början av mars månad. […]

Försvarsminister Peter Hultqvist: Regeringen har gjort exakt det man ska göra i en sådan här situation. Vi har gett de direktiv som ska ges. Vi har inte gett uttryck för några andra uppfattningar vid sidan om eller under bordet eller agerat på något konstigt sätt. Vi har gjort precis det riksdagen har bett oss om. […]

Daniel Bäckström (c): Jag vill inte att vi under denna resa hamnar i ett läge där vi står inför fullbordat faktum, där det kommer information om så kallade oundvikligheter eller kostnadsfördyringar inom några områden som gör att krigsorganisationen inte kan realiseras. Centerpartiet har en oerhört tydlig utgångspunkt kopplad till genomförandet av riksdagens beslut, nämligen att prioriteringen av markstridskrafter och av utbyggd krigsorganisation med ökad tillväxt över tid i hela landet ska genomföras. Läs  riksdagsprotokollet