Svar på fråga 2014/15:235 av Isabella Hökmark (M) Militära övningar med Nato i Baltikum

Isabella Hökmark har frågat mig om jag har gjort det ställningstagandet att Ryssland ska informeras i förväg, samt få inflytande över förutsättningarna för militära övningar mellan Sverige och Nato över Östersjön och i Estland.

Det som refereras till i frågan är grovt felaktiga uppgifter i Expressen. Regeringskansliet har inte på något sätt påverkat planläggningen eller utformningen av den aktuella övningen. Beslut om innehåll och utformning av övningen har självständigt fattats av Försvarsmakten. Svaret på frågan är självfallet nej, det har jag inte.
Stockholm den 25 februari 2015
 Margot Wallström