Sun Zi om sannolikhetsbedömningar och försvarsberedskap

Det skulle ha varit insiktsiktsfullt om de ansvariga politiker som under decennier låtit underminera den svenska försvarsförmågan istället hade studerat Sun Zi och tagit till sig åtminstone denna ständigt giltiga sentens i hans bok om krigskonsten:

“Krigskonsten lär oss att vi inte skall förlita oss på sannolikheten att fienden inte dyker upp, utan på vår egen beredskap att möta honom; inte på slumpen att han inte attackerar, utan det faktum att vi har gjort våra ställningar ointagliga.“

En viss tillnyktring må ha ägt rum här i landet under senare tid men bilden är ytterst splittrad, resurserna för små och en övertygande försvarsstrategi saknas. Om vi ska göra våra ställningar så ointagliga som möjligt så finns det inget annat alternativ än att återinföra allmän värnplikt. De halvmesyrer som nu är på tapeten duger inte.

 

Sun Zi:s The Art of War finns i svensk översättning på förlaget Arcturus Holding Limited med Claes Göran Green som översättare.