Strategipodden med Carl Törner, poddtoppen.fi

Intervju med tidigare ÖB Sverker Göransson  om bl a Sveriges deltagande i Afghnistankriget:

Om Afghanistan-insatsen.
“Totalt sett gjorde de militära svenska förbanden gjorde ett oerhört bra arbete för sin insats.”
“Tittar man på totalen-hur bra blev det? Så finns det oerhört mycket kvar.”
“Det som brast var hur man kombinerade den militära och civila insatsen.”
“(…)Man måste vara beredd att det kan kosta ens liv”
“Viktigt att politiker står upp för det dom har beslutat om.”
“Att träffa anhöriga till de som stupat är en emotionellt väldigt tuff uppgift.”
“Den som går runt och tror att det aldrig skulle kosta mänskligt liv att hantera den här typ av uppgifter, det får man inte ens tänka”. Gå till podden