Stort intresse för Framtidens luftförsvar, aff.a.se

Ett symposium om Framtidens luftförsvar lockade närmare 180 deltagare till Rönnegymnasiets aula i Ängelholm den 3 oktober. Flera av försvarsvännerna inledde med ett givande besök på Ängelholms flygmuseum.Det mycket välbesökta mötet arrangerades av Allmänna försvarsföreningen i Skåne i samverkan med Försvarsutbildarna Skåne, Reservofficers­föreningen Norra Skåne, Krigsflygskolans kamratförening, F 10 kamratförening och Flottans män. Förre yrkesofficeren i Flygvapnet, Stig Rydell, höll i skaftet tillsammans med moderatorn Sven-Christer Nilsson, f d styrelseordförande i Försvarets materielverk.

— Vi lever i en värld av osäkerhet, där vi måste ta hänsyn till Rysslands styrkeuppbyggnad, sa Nilsson och tillade att vi måste skaffa oss ett robust samhälle som försvarar vårt territorium.

Att svensk försvarsindustri är motorn i teknikutvecklingen de närmaste 10–15 åren fick nog alla klart för sig denna kväll. Anders Silwer, f d chef för produktionsledningen i Försvarsmakten, gjorde en global utblick om styrkeförhållandena i världen. Han fastslog också att teknikutvecklingen är det som mest påverkar vårt framtida försvar, där små och smarta vapen kan bli lösningen. Det är också viktigt med vapen som har anpassad räckvidd samt ett kvalificerat, allsidigt sammansatt, snabbt och rörligt luftförsvar…

Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet i Halmstad, konstaterade också att luftvärnet står inför sin största utmaning sedan 1942.

— Idag måste vi kunna möta ballistiska missiler och kryssningsmissiler, sa Svensson, som anser att den uppgiften inte är lätt att lösa eftersom det är brist på tekniskt kunnig personal inom luftvärnet. Det saknas yngre officerare med spetskompetens. Läs artikel