Største militærøvelse siden Sovjetunionens fall, abcnyheter.no

Vladimir Putin iverksetter omfattende test av stridsberedskapen i forkant av den største militærøvelsen siden 1981.

11. september vil Russland avholde den største militærøvelsen siden «Zapad-1981.» Øvelsen heter «Vostok-2018».

– Den blir enestående med tanke på geografisk størrelse, kommandostrukturer og styrker som skal delta, sier forsvarsministeren, general Sergej Sjojgu, til nyhetsbyrået Interfax.

Dersom Sjojgu holder det han lover, vil øvelsen være større enn «Vostok-2014» som involverte over 150.000 soldater, 600 fly og 80 marinefartøy. […]

Forsker Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt sier til ABC Nyheter at den russiske øvelsen må sees i sammenheng med NATOs største øvelse på ti år, Trident Juncture.

– Russland vil nok vise at de på lignende vis kan gjennomføre store øvelser. Fokuset på å flytte store styrker over lange avstander, såkalt strategisk mobilitet,  har vært til stede ved alle de senere store øvelsene, sier han. Läs artikel