Store investeringer i Forsvaret, regjeringen.no

Regjeringen varslet i januar 2023 at det skal bestilles artilleriammunisjon fra den norske bedriften Nammo for inntil 2,6 milliarder kroner. Beløpet økes nå til 4 245 millioner kroner. Forslaget går ut på å fremskynde kjøp av langtrekkende ammunisjon fra Nammo Raufoss AS til Hærens nye K9 artilleriskyts for å øke rekkevidden til minimum 40 km. Dermed sikrer vi Forsvaret ammunisjon raskere enn planlagt samt at det legges til rette for økt produksjonskapasitet som vil gi NAMMO mer forutsigbare vilkår til å investere ytterligere i økt produksjonskapasitet og bestilling av råvarer til produksjonen. Det er viktig å bidra til at norsk og annen alliert forsvarsindustri øker produksjonstakten, sier Gram.

– Regjeringen varslet tidligere i mars at amerikanske Seahawk blir ny, maritim helikopterkapasitet. De første helikoptrene skal være på plass fra 2025. Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi. I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen og fra vi terminerte kontrakten på NH-90 helikoptrene og til vi får nye maritime helikoptre på plass vil det bare gått tre år. Det vil styrke nasjonal kontroll, Forsvarets beredskap og tilstedeværelse i nordområdene, sier Gram. […]

Regjeringen foreslår også å kjøpe flere av bro-, ingeniør- og bergepanservogner til Hæren. Dette fordi Hæren skal vokse. Vi øker også satsingen på elektroniske mottiltak i Hæren, jammeutstyr, for å kunne forstyrre en motstanders kommandokjeder og presisjonsvåpen. I disse prosjektene utløses opsjoner som forplikter leverandørene til industrisamarbeid med Norge. Nasjonal forsvarsindustri blir også positivt berørt av investeringene. Läs artikel