Stora delar av armén övar under Våreld 22, forsvarsmakten.se

Den 9 maj startar övning Våreld 22. Cirka 4 000 män och kvinnor från fjorton av Försvarsmaktens förband, skolor och centrum samlas då för att öva försvaret av Sverige. Övningen är en viktig del i utvecklingen av armén och är planerad sedan ungefär ett år tillbaka. […]

Utöver att fungera som slutövning för de värnpliktiga i södra och mellersta Sverige, så är den också en repetitionsutbildning för viss krigsplacerad personal. Den ger även en möjlighet för träning och utveckling för anställda soldater, samt elever på Försvarsmaktens skolor. Det är flera mål som ska nås under de knappa två veckor som övningen pågår. Under den första delen av övningen får de som utbildas på skolorna chansen att vara chef på de förband och i de staber som de kommer att arbeta på när de är färdigutbildade. Läs pressmeddelande