Stor militärövning i södra skärgården,skargarden.se

Just nu pågår en stor ubåtsjaktsövning i Stockholms södra skärgård. Omkring 700 personer, 30 fartyg och ett antal helikoptrar deltar.
Syftet med övningen är att vidmakthålla och utveckla landets marina ubåtsstyrka.

I måndags inleddes Fjärde sjöstridsflottiljens ubåtsjaktsövning i den södra skärgården. Övningen pågår fram till den 18 maj. Främst är det omkring Berga, Stabbo-Bodskär, Hårsfjärden och Mysingen som den militära aktiviteten kommer att märkas som mest.

– Den här övningen, liksom alla de andra vi genomför, är helt centrala för oss att utveckla vår förmåga under vattnet. Att jaga ubåt är ett lagspel där många enheter och sensorer måste vara med, säger Fredrik Palmquist, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen. Läs artikel