Stor försvarsövning inleds i dagarna, ekuriren.se

Totalförsvaret består dels av civilförsvaret, dels av försvarsmakten, och övningen är ett resultat av regeringens uttalade vilja att stärka just landets försvar.  Övningen ska genomföras i fyra steg.

– Det som är lite speciellt med övningen är att hela nationen Sverige över totalförsvar. Man övar lokalt och regionalt, centralt och nationellt, säger Eva Pia Sandstedt, kommunikationschef vid Försvarsmakten. […]

– Det är ett läge med incidenter. Det kan vara hackerattacker, problem med vattnet, elnätet går ner. Man vet inte om det är en slump eller om det är attacker på Sverige. Man går från ett sånt gråzonsläge till högsta beredskap. Diskussionen handlar om hur planen ser ut och hur skulle det fungera?

Övningen på kommunnivå genomförs fram till januari. I exempelvis Katrineholm samlas länsstyrelsen, försvarsmakten och kommunen nu på onsdag för ett föredrag om totalförsvaret.

– Länsstyrelsen ska inleda med målbilden för 2020 och länsstyrelsens samordnare för civilförsvar ska berätta om omvärldsläget, säkerhetspolitiska utmaningar, berättar Alexander Jansson, beredskapssamordnare i Katrineholms kommun. Läs artikel