Stoppa vapenindustrin! Robert Sundberg Dala-Demokraten

Folk och Försvar i Sälen inleddes på söndagen. Där möts samhällets toppar. De bildar ett kotteri med mer gemensamt med varandra än med övriga samhället. Försvarsindustrin är stark i kotteriet och gynnar sina, snarare än Sveriges, intressen

Det är dags för årliga konferensen Folk och Försvar i Sälen. Syftet med Folk och Försvar har varit att förena det svenska samhället. Det är bra. Men risken är att de som möts i Sälen har mer gemensamt med varandra än med övriga samhället.

Risken är hög att de utvecklar ett kotteri, ett etablissemang. Ett etablissemang medger sällan att det utgör ett sådant. Visst finns avvikande åsikter bland de som möts i Sälen. Men det finns en mittfåra och röster utanför den marginaliseras lätt. Mittfårans placering kan variera lite grann. Men karaktären av beständighet är framträdande. Läs ledaren