Stopp amerikaniseringa av forsvaret! innherred.no

Det er USA som eier alt militært materiell i fjellhallene i Trøndelag, konstaterer Torgeir Strøm, Anne Grete Frøseth og Per Morten Teigen.

Trøndelag har kommet i sentrum for forsvarsdebatten i løpet av de siste månedene. Da forsvarsministeren opplyste at 330 amerikanske elitesoldater skulle ha en fast styrke på Værnes, ble hele forhåndslagringsdebatten fra 1980-tallet vekket til live. De 330 soldatene fra US Marins er øremerket for øving og opplæring knyttet til forhåndslagrene i fjellhallene i Stjørdal og andre plasser i Trøndelag. Det er seks fjellhaller fylt med amerikansk militært utstyr…

Det som nå skjer i Norge og Trøndelag, skjer også i andre europeiske naboland til Russland. Dette oppfatter russerne som en provokasjon, og Norge må ta disse reaksjonene på alvor. Hvorfor skal Norge plutselig bli en del av et våpensystem vi tidligere har gått sterkt imot og som vil føre til rustningskappløp og økt spenning? Er Norge direkte truet av Russland eller andre stater?

Mange innen forsvarsledelsen har uttalt at Norge er verken mer eller mindre truet. Russlands oppførsel overfor land som tidligere tilhørte det gamle Sovjetimperiet, er lite relevant for forholdet mellom Norge og Russland. Kampen om Arktis blir også trukket fram. Til nå har Norge hatt et godt forhold til russerne i dette området, men det kan endre seg hvis Norge oppfattes som USAs forlengede arm i polområdene…

Da USA oppdaget at Trøndelag lå gunstig til for hurtige aksjoner i Baltikum, var planene om en base på Værnes klar. Den største trusselen for Norge oppstår når Russland føler seg truet av amerikaniseringa av det norske forsvaret. Forhåndslagrene og USA-basen på Værnes er ikke en NATO-avtale, men en tosidig avtale med USA. Det er grunn til å anta at Værnesbasen ikke er plassert i Trøndelag for å trygge norske grenser eller fordi Norge er truet, men fordi Trøndelag er strategisk plassert omtrent like langt fra Barentshavet og Østersjøen. Läs artikel