Stoltenberg urolig over økende avstand mellom USA og Europa, vg.no

Selv om han mener samarbeidet rundt NATOs kjerneområde går så det suser, er generalsekretær Jens Stoltenberg bekymret over at USA og Europa er stadig mer uenige på andre felt.

– Det butter litt nå. Det er ikke noe vits i å forsøke å skjule det. Det er bedre å være åpen og ærlig på at det er reelle uenigheter om sentrale spørsmål.[…] Og Iran-avtalen er altså en av de uenighetene mellom de europeiske NATO-allierte og USA Jens Stoltenberg trekker frem når han skal forklare hvorfor han uroer seg over den stadig økende avstanden på tvers av Atlanterhavet. Han trekker frem klima og handel som to andre utfordringer.

Generalsekretæren er spesielt urolig for at det nå blir truet med økonomiske sanksjoner mellom NATO-allierte. USA har sagt at deres sanksjoner mot Iran, som Trump mens pressen var til stede under møtet sa kom til å bli massive, også kan komme til å ramme europeiske land som handler med Iran. Samtidig vurderer Europa mottiltak. I tillegg har USA annonsert mulige tolløkninger.

– Dette er urovekkende. Det er klart det er det, sier Stoltenberg. Läs artikel