Stoltenberg er upresis og ivrig på en måte Natos generalsekretær ikke bør være, aftenposten.no

Sverre LodgaardSeniorforsker, NUPI og Henrik Thune Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

[…] Etter tiden med Donald Trump har Stoltenberg brukt mye krefter på å utvikle og formidle en ny strategi for Nato. Strategien, som diskuteres av Nato denne uken, bærer navnet «Nato 2030». Slik han selv nylig formulerte det, er målet todelt:

Først «å avslutte vår største militære operasjon» i Afghanistan. Deretter «styrke vår evne til å møte økende global konkurranse.» Og det helt sentrale i strategien, det nye, er å trekke Kina inn som en «leder i et autoritært anslag mot den lovregulerte internasjonale orden».

For å samle støtte til denne vendingen har Stoltenberg de siste ukene i særlig grad uttrykt to synspunkter.

  1. Det ene er at Kina, som innen 2030 trolig er verdens største økonomi, «har en væremåte som jeg mener er helt uakseptabel».
  2. Det andre er, slik han sa til verdenspressen etter sitt møte med president Joe Biden, at «Kina ikke på noen måter deler våre verdier».

For en tillitsmann som jobber på vegne av 30 medlemsstater, er dette uvanlig kraftig lut. Det er en type glødende ordvalg diplomater sjelden bruker. På et vis kan man kanskje se det som en retorisk øvelse for å samle støtte. Läs artikel