Stefan Ring: Fel väg med neutral säkerhetszon mot Ryssland, svd.se

Hur ska vi förhålla oss till Ryssland? I boken Beyond NATO, A New Security Architecture for Eastern Europe, argumenterar den amerikanske statsvetaren Michael O´Hanlon för en ny syn på hur säkerheten I Europa ska formas. Han menar att NATO genom sin utökning av antalet medlemsstater gått för långt och skapat en situation som ökar risken för krig med Ryssland. Hans tankar liknar dem som fördes fram av John Mearsheimer i en artikel i Foreign Affairs i numret september/oktober 2014 med titeln Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault.

Mearsheimer anser att västvärlden borde ha förstått att Ryssland har rätt till en intressesfär nära sina gränser och där västliga intressen inte ska göra sig gällande, oavsett vilken uppfattning som staterna inom detta område har. O´Hanlons lösning på detta problem är att skapa en buffert av neutrala stater som ska skapa en ”säkerhetszon” mot Ryssland. De länder som han föreslår är i första hand Finland, Sverige, Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Georgien, Azerbajdzjan, Armenien och Cypern…

I stället för att skapa säkerhet, bidrar O´Hanlons förslag till att förstärka den ryska självuppfattningen som ett offer för omvärldens komplotter. Något som kommer att ytterligare försvåra för de krafter som vill åstadkomma demokratiska förändringar i Ryssland och i stället förstärka Putins autokratiska regim. Vårt förhållningssätt mot Ryssland måste bygga på liberala, demokratiska värderingar och där alla stater respekteras för de säkerhetspolitiska lösningar som de väljer. Läs artikel