Statsminister Sanna Marins anförande i samband med riksdagens aktuella debatt om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget, valtioneuvosto.fi

[…] Rysslands president Vladimir Putins beslut att erkänna de ukrainska länen Donetsk och Luhansk som självständiga stater bryter allvarligt mot internationell rätt och de grundläggande principerna för säkerheten i Europa. Finland fördömer Rysslands ensidiga kränkningar av Ukrainas territoriella integritet och suveränitet.

Ryssland är en part i konflikten. Landet kan inte undvika sitt ansvar genom att låtsas något annat. Ryssland bryter nu öppet mot Minskavtalen, som har FN:s säkerhetsråds stöd. […]

Genom att sända ryska trupper till länen utvidgar Ryssland den illegala ockupationen av Ukraina, som började redan 2014. Det internationella samfundet har fördömt Rysslands agerande på bred front. Det har även Finland och Europeiska unionen.

Vi kräver att Ryssland återtar sitt beslut att erkänna länens självständighet, upphör med den militära verksamheten, drar tillbaka sina trupper från Ukraina och återvänder till förhandlingsborden inom ramen för Normandieformatet och OSSE. Läs talet