Statsminister Juha Sipiläs minnesord vid minnesstunden för president Mauno Koivisto, valtioneuvosto.fi

President Mauno Henrik Koivisto avled på Snellmansdagen, som är finskhetens dag. Han avled samma år som Finland firar hundraårsjubileet av sin självständighet. I president Koivistos liv kristalliseras det självständiga Finlands historia.

I dag hör Finland till de mest framgångsrika länderna i världen, vare sig man ser till det materiella välståndet, utbildningens kvalitet, lyckligheten, förtroendet för förvaltningen eller respekten för de mänskliga rättigheterna. I denna framgångssaga var Mauno Koivisto både ett vittne och en aktiv aktör.

Som människa förverkligade Mauno Koivisto den finländska drömmen. Han föddes i ett arbetarhem, gick ut folkskolan och började sedan arbeta. När vinterkriget bröt ut sökte han sig som 16-åring till en släckningsenhet. I fortsättningskriget försvarade han redan landet med vapen i hand, mot slutet i jägarkompaniet i 1:a divisionen under Lauri Törni. Läs talet