Starkare nationellt försvar genom internationellt samarbete, forsvarsmakten.se

Amfibieregementet har övat tillsammans med Nylands brigad i den finska skärgården. Tillsammans utgör förbanden den svensk-finska amfibiestyrkan som i framtiden ska kunna försvara den svenska eller finska kusten om det skulle behövas. […]

Totalt övades över 800 soldater och officerare och Sverige deltog med drygt 400 amfibiesoldater och kustjägare, samt ett 40-tal båtar. Resultatet av övningen är ett kvitto på att SFATU redan har kommit långt i samarbetet, och att det mål som satts till 2023 inte är långt borta. Amfibieregementet och Nylands brigad kompletterar varandra och tillsammans ökar den militära förmågan, vilket tillsammans med övriga stridskrafter i Sverige och Finland bidrar till ett stabilare och tryggare närområde. Läs pressmeddelande