Står igjen med dagens og Diesens modell,aldrimer.no

Arbeidsgruppen som utreder framtidens landmakt i Forsvaret står igjen med fire modeller, under det utvalgsleder Aril Brandvik kaller «to overskrifter»: Dagens modell og en modell med fokus på langtrekkende våpensystemer, slik tidligere forsvarssjef Sverre Diesen argumenterer for. ..

Under oppholdet i Norge gikk McMaster sterkt i rette med Sverre Diesens vurderinger, som i betydelig grad har påvirket forsvarstankegangen i spesielt Høyre og Arbeiderpartiet de siste årene. Den amerikanske generalen har gjentatte ganger advart mot en overdreven tro på teknologi og innovative konsepter og minner stadig om at uten støvler på bakken og volum i egne landstyrker vil det være vanskelig å lykkes på slagmarken. McMaster ble i april 2014 utpekt av magasinet Time til en av verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker. Han ble nylig utpekt som ny nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus. Läs artikel