S:t Petersburgs utsatta läge, hbl.fi

Gustav Wickström, Åbo

Idag mäter länder och allianser allt oftare sin vapenmakt med varandra i tillgången till missiler och missilförsvar. Det gäller framför allt olika raketers räckvidd, hastighet och vilken slags bomber de för med sig, men det gäller också vad det kostar att tillverka missilerna och hur svårt det är att skjuta ned dem. […]

I skuggan av den heta debatten om nedskärningarna i nästa års budget har frågan om Finlands roll i Nato fallit i skymundan. Den vapentekniska utvecklingen har emellertid lett till att Rysslands forna huvudstad S:t Petersburg blivit allt mer utsatt efter att Finland gått med i Atlantpakten. Eftersom det är svårt att skydda sig mot missilanfall från nära håll är det mycket viktigt att försvarsminister Antti Häkkänen, när han far till Washington för att förhandla om Finlands uppgift inom Nato, framhåller hur viktig S:t Petersburgs säkerhet är för vårt östra grannland. Läs artikel