Splittrad centerstämma uttalar sig för medlemskap i Nato

Centerpartiets stämma uttalade sig i frågan om svenskt medlemskap i Nato enligt följande:

”Att starta en process för att Sverige ska söka medlemskap i Nato. I detta arbete bör vi eftersträva ett nära samarbete med Finland, med målet att båda länderna kan bli medlemmar samtidigt.” och ”Att ett svenskt Nato-medlemskap baseras på bred politisk samsyn.”

Stämman var splittrad. 273 röster var för och 157 röster emot.

Läs mer här