Specialövningar i hamnarna i Sankt Petersburg och Leningradregionen, function.mil.ru

Googleöversatt

I hamnarna i S: t Petersburg och Leningradregionen kommer logistikspecialister (MTO) i Western Military District (ZVO), som en del av en särskild övning för att tillhandahålla trupper, att utföra ett antal träningsuppgifter.

I synnerhet i hamnarna i Viborg och Ust-Luga, lastning av vapen och militär utrustning på ett civilt fartygs ägarfartyg med hjälp av en mobilkran på ett pneumatiskt körningsutrustning och en portaljärnvägskran, lastning av en militär nivå på egen hand på färjor, evakuering de skadade med flyg och transport av mer än två tusen ton kommer att övas i hamnarna i Viborg och Ust-Luga. dieselbränsle från järnvägstankar till tankfartyg. Läs artikel