Soini: Säkerhetsläget i Östersjön svårare än på åratal, hbl.fi

Utrikesminister Timo Soini säger att säkerhetsläget kring Östersjön är svårare än vad det har varit på åratal.

Nyheterna om att Ryssland skickar korvetter utrustade med långdistansmissiler som kan förses med kärnstridsspetsar väcker tankar hos utrikesminister Timo Soini (Sannf), nyss hemkommen från en tjänsteresa till Afghanistan. Vid presskonferensen efter Afghanistanresan frågar HBL Soini hur han ser på att Ryssland sänder två moderna örlogsfartyg till Östersjön. Från sin position i Östersjön kan fartygen nå stora delar av Europa.

– Jag är inte oroad över Finlands säkerhet och ser att det handlar om en manifestation likt den som då Nato beslutade sända trupper till Baltikum och Polen. Nu är det Rysslands tur att visa vad man går för, säger Soini…

Soini är av samma uppfattning som president Sauli Niinistö om att det finns en risk för en ond cirkel i Östersjön.

– Det går inte att utesluta. Då insatserna höjs ökar risken för olyckor. Alltid om det kommer in nya element i bilden är det skäl att se allvarligt på saken. Finland måste vara på alerten varje dag. Det må sedan gälla luftrumskränkningar eller annat.Läs artikel