Söder om Nato, bjornsoder.net

[…] Att enbart gå med i Nato stärker inte svensk försvarsförmåga. Det innebär bara att ”någon annan” (USA) får försvara oss och det är inte att ta ansvar för Sverige och vår säkerhet. Inte minst rimmar det illa då USA själva sagt att de inte ensamt kan hantera både Ryssland och Kina i en konflikt och att Europa måste ta mer ansvar för sin egen säkerhet. Konsekvensen av ett svenskt Natomedlemskap skulle bli negativ då det skulle leda till en kraftigt ökad spänning runt Östersjön. Från rysk sida har man självklart ett intresse av att behålla den geopolitiska balansen i vårt närområde. Då Sverige och för den delen Finland står utanför Nato finns inte risken för att hela Östersjön blir ett innanhav för Nato-länder. Skulle det senare bli fallet kommer Ryssland givetvis att agera utifrån det. Ukraina är ett varnande exempel för hur långt dagens Ryssland är berett att gå med länder i närområdet som söker Nato-medlemskap.

Vi sverigedemokrater anser självklart inte att Sverige ska anpassa sig efter vad Ryssland säger åt oss. Men vi, som ett litet land, måste förhålla oss till vår omgivning och den situation som råder – inte minst p.g.a. den kraftigt nedrustade försvarsmakt som vi idag förfogar över. Vårt alternativ till ett Natomedlemskap bygger istället på att vi i grunden skapar en stark försvarsmakt som har förmågan att försvara hela vårt land och att vi tillsammans med Finland skapar ett försvarsförbund. Ett sådant förbund skulle inte rubba maktbalansen i vårt närområde och skulle accepteras av såväl Nato som Ryssland. Det ingen av dessa parter vill ha är ett militärt vakuum. Genom vårt alternativ kan Sverige ta ansvar för sin säkerhet samtidigt som vi behåller avspänningen i vårt närområde – något som alla tjänar på. Läs blogginlägg