Socialdemokrati och socialkonservatism – neutraliteten, Simon O. Pettersson på Samtiden.nu 16 juni

I flera inlägg i denna serie har positiva saker som sagts om socialdemokraterna varit tvungna att förses med starka reservationer. Neutralitetspolitiken måste emellertid ses som ett genuint positivt bidrag, som hållit oss undan från krig och bevarat vår självständighet gentemot utländska intressen. Läs artikel