Socialdemokraternas försvarspolitiska inriktning mot 2025? cornucopia.cornubot.se

Sebastian Merlöv, (S) debattör inom försvarsfrågor

[…] Att förutom de befintliga två mekaniserade brigaderna upprätta tre lätta brigader med placering i Norrland, Stockholm och Götaland med huvuduppgift att försvara och fördröja en motståndare och där de två planerade mekaniserade brigaderna därmed frigörs att kunna slå tillbaka motståndare och inte bindas upp. Förslaget motsätter inte en förstärkning av Gotland eller upprättandet av ytterligare en amfibiebataljon. Befintliga bataljoner med specialförmågor såsom tex luftburna och underrättelsebataljonen behålls givetvis.

De lätta brigaderna bör också bli en central komponent i ett hybridmotstånd då man i denna gråzon kan behöva personal på plats med kort varsel, som är förövad i sitt territorium, och där man kan verka på ett sätt som inte upplevs dramatiskt eskalerande med bepansrade fordon och tung beväpning.

Uthålligheten är också viktig där dessa brigader till större del än mekaniserade brigader kan nyttja civila resurser kring underhåll och sjukvård. […]

När vi tittar på samarbete med tex NATO eller Finland så måste vi också se till vad en sådan samarbetspartner sannolikt kan bidra med. Baserat på vad vi lärde oss av Trident Juncture så är både numerär och kvalitet i att få stöd från markstridsförband inte något vi kan bygga vår planering på. Där är vi bättre än många i Europa men numerären måste upp vilket ovanstående tar tag i. Läs artikel