Snart genomförs övningen Barents Rescue 2019, msb.se

I år är det Sveriges tur att vara värdland för övningen Barents Rescue. Den 23-26 september arrangeras övningen i Kiruna, där närmare 400 personer ska delta. Övningen, Event Week, består av flera fält- och ledningsövningar och syftar till att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer.

Barentsregionen består av Sverige, Norge, Finland och Ryssland och sedan 2001 har det så kallade Barentsrådet haft gemensamma övningar. Under 2017–2019 är Sverige ordförande i Barentsrådet under ledning av Utrikesdepartementet. Den 23-26 september är det åter Sveriges tur att axla uppdraget som värdland när en händelsevecka anordnas i Kiruna.

Målen med årets övning är bland annat att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer, inte minst operativ hantering på skadeplats. Det uppnås inte minst genom internationellt erfarenhetsutbyte och genom att kunskaper hos aktörer och individer utvecklas. […]

Under Barents Rescue kommer Sverige tillsammans med Finland och Norge för första gången att koppla ihop ländernas tetranät för att via talgrupper möjliggöra för blåljusaktörer att kunna kommunicera med varandra med sina egna radioterminaler.

Läs pressmeddelande