Snabbare att gruppera, skjuta och omgruppera, fmv.se

FMV driver utvecklingsprojektet som sätter ett granatkastarfunktion på ett Stridsfordon 90-chassi. Det ger ökad snabbhet och skydd till besättningen.

Projektets uppgift är att ersätta dagens dragna pjäser med 40 bandgående pjäser. Dessa kommer att ingå i befintliga grantakastarplutoner.

Stridsfordonschassina som nu byggs på med granatkastarfunktion levererades redan 2003-2004. De var tänkta för påbyggnad med svensk-finska Amos-pjäser men projektet avbeställdes 2008. Chassina har förvarats torravluftade och kommer nu att uppdateras så att de, status- och säkerhetsmässigt, får en nivå som möter dagens kravställning.[…]

En pluton med dragna pjäser grupperar på tio minuter, med Grkpbv90 kan plutonen gruppera på två minuter och kan även var beredda att omgruppera och förflytta på en minut efter sista eldöppnande. Läs pressmeddelande