Snabba beslut i nordisk stridsflygövning, forsvarsmakten.se

Nyligen var personal från F 7 vid Örland flygbas i Norge för att delta i övningen Arctic Fighter Meet. Det är en övning där svenska, finska och norska stridsflyg övar tillsammans på klassisk kurvstrid, så kallad ”dog fighting”, det vill säga stridsmoment där ett flygplan ställs mot ett annat. […]

Arctic Fighter Meet är en del av nordiska samarbetet och övningar likt dessa gör även att personalen från de olika länderna kommer närmare varandra på ett personligt plan, att känna varandra väl är viktigt berättar ”Spicer”.  Läs pressmeddelande